3. Objektų kūrimas

Java programavimo kalba programas konstruoja iš objektų. Tam būtina kurti objektus.

Objektai kuriami su komanda new, pavyzdžiui:

new Integer(2);

čia sveikų skaičių klasė Integer, klasės argumentai yra (2), o “2” yra objekto vertė.

Java kalboje bet kurį objektą galima išvesti į ekraną su objektu System.out.
Šio objekto kurti niekada nereikia, nes jis visada būna sukurtas. Taigi kuriamą objektą galima išvesti su tokia komanda:

System.out.println(new Integer(2));

Pilna programa A, kuri išveda 2 skaičius (2 ir 7) atrodytų taip:
Byla: A.java

class A {
 public static void main(String[] args){
   System.out.println(new Integer(2));
   System.out.println(new Integer(7));
 }
}

A nors yra programos klasė, bet tos klasės pagrindu taip pat galima sukurti objektą:

new A();

Skliausteliai “()” nurodo, kad tai yra klasės konstruktorius. Jį galima aprašyti klasėje panašiai kaip main metodą:

A(){ }

čia vykdomo kodo vieta yra tarps riestinių skliaustelių {}. Taigi pilna A klasė atrodytų taip:

class A{
 A(){}
}

Pilna vydkomoji A klasė būtų:

class A{
 A(){}
 public static void main(String[] args){
 }
}

A vykdomoji klasė ir A klasės objektas sudarytų tokį kodą:

class A{
 A(){}
 public static void main(String[] args){
   new A();
 }
}

A klasės objektui galima nurodyti komandas konstruktoriuje:

class A{
 A(){
  System.out.println("klasė A");
 }
 public static void main(String[] args){
   new A();
 }
}

 

Užduotys

 1. Sukurkite skaičiaus objektą 9 ir jį išveskite į ekraną.
 2. Sukurkite 5 skaičių objektus (1,5,6,73,2) ir jį išveskite juos į ekraną.
 3. Sukurkite vykdomą klasę B (programą B) ir objektą klasės B.
 4. Sukurkite programą C. Klasė C išveda į ekraną “Labas pasauli”. Sukurkite 3 C klasės objektus.