2. Programa

Kiekviena Java klasė gali patapti vykdomaja programa, jeigu ji turi specialų metodą.

Metodo savybės:

  • Metodas vadinasi: public static void main
  • Metodo argumentai (String[] args)
  • Metodo kūnas: { }

Vykdomasis programos kodas yra metodo kūne.

Komanda, kuri išveda tekstą yra:

System.out.println(“Mano pirmoji programa”);

Čia objektas yra System.out, metodas println, metodo argumetai (“Mano pirmoji programa”),
o “;” – privalomasis ženklas metodų kūnuose, nurodantis, kad tai yra komandos pabaiga.
Tekstas “Mano pirmoji programa”  yra tarp kabučių, nes taip apibrėžiama, kad tai yra tekstinis objektas.

Taigi vykdomoji programa atrodytų taip:

Byla: A.java

Kodas:

class A {
   public static void main (String[] argumentai)
  {
   System.out.println("Mano pirmoji programa.");
  }
}

Užduotys

  1. Parašykite (nekopijuokite!) vykdomają programą, kurios klasė B, ir kuri išvestų į ekraną “Mano pirmoji programa”
  2. Parašykite vykdomają programą C, kuri išvestų į ekraną “Labas pasauli!”