1. Klasė

Java kalba yra objektiškai orietuota kalba. Objektų struktūros aprašomos klasėse (class).

Java programos objektai visada priklauso vienai ją aprašančiai klasei.

Klasė aprašo objektą, bet klasė nėra objektas.

Pagrindinės klasės aprašymo taisyklės byloje:

  1. Klasės ir bylos vardai turi sutapti
  2. Bylos vardo plėtinys visada turi būti “.java”

Pavyzdys

Byla: A.java
Kodas:

class A { }

Užduotys

  1. Parašyti klasę B